Blog

Eigentijdse beheeroplossingen voor Het Nieuwe Werken

Tot zo’n vijf jaar geleden was de gemiddelde bedrijfssituatie eenvoudig en overzichtelijk: werken deed je op kantoor, achter een bureau met een desktop erop. Het Nieuwe Werken heeft dit beeld echter grondig herzien. Hoe speel je daar als ondernemer op in? Hoe behoud je zelf de regie over je bedrijfsvoering? Hoe beheer je de privéapparatuur waarmee steeds meer medewerkers contact maken met je bedrijfsnetwerk, applicaties en data?

Het Nieuwe Werken biedt vele voordelen, laten we dat vooropstellen. Maar het beheer ervan is voor veel ondernemers een voortdurende bron van zorg. Wat kun je immers nog met werkplekbeheer wanneer iedereen constant van zijn plek loopt? Waarom zou je je blindstaren op een desktop, als je medewerker meestal aan het werk is via zijn van thuis meegebrachte tablet of smartphone?

Apparaat- en applicatiebeheer

Om de situatie onder controle te houden, kun je je daarom beter richten op de gebruiker in plaats van op de werkplek. Of liever nog: op de (mobiele) apparatuur en de applicaties die gebruikt worden. Deze vorm van beheer is inmiddels een aparte discipline geworden en kent twee varianten: Mobile Device Management (MDM), dat zich richt op het beheer van het mobiele apparaat als geheel, en Mobile Application Management (MAM), dat wat kieskeuriger is en beheer op applicatieniveau mogelijk maakt.

Mobile Device Management (MDM)

MDM is een krachtige oplossing en stelt je in staat een willekeurig toestel volledig over te nemen. Zo kun je op afstand data versleutelen, back-ups maken, patches installeren en zelfs een apparaat compleet wissen, in geval van diefstal of oneigenlijk gebruik. Dat lijkt mooi – en is het in principe ook – maar alleen als het een bedrijfstoestel betreft. Want zodra het over Bring Your Own Device (BYOD) gaat, ben je eigenlijk illegaal bezig. Je kunt juridisch gezien immers niet zomaar andermans eigendommen onklaar maken door ze op afstand te wissen.

Mobile Application Management (MAM)

Beter is het daarom gebruik te maken van MAM. Hiermee kun je in grote lijnen hetzelfde als met MDM, maar dan op applicatieniveau. MAM biedt je daardoor de mogelijkheid om alle persoonlijke instellingen en privésoftware met rust te laten en je slechts te bemoeien met de aanwezige bedrijfsapplicaties en bedrijfsdata. Zo voorkom je juridische valkuilen en kun je gericht gaan beheren, zonder steeds binnen te dringen in de privésfeer van je medewerker.

Terug naar de bron

Groeit echter het aantal mobiele apparaten, dan kan zowel MDM als MAM een enorme klus worden. Zeker als medewerkers in het kader van BYOD de meest uiteenlopende toestellen en platforms zijn gaan gebruiken. In zo´n situatie kan het geen kwaad om ook eens andere beheeroplossingen te overwegen. Zo kun je besluiten om niet langer alle losse eindapparatuur te beheren, maar slechts ‘de bron’ (ofwel: alle bedrijfsapplicaties en bijbehorende data, samengebracht op één centrale plek).

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Een prima methode om te komen tot een dergelijk gecentraliseerd beheer, is Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Hiermee maak je van alle eindapparatuur zogenaamde thin clients en parkeer je alle software en data zoveel mogelijk centraal op een server. Op deze manier kun je het beheer beperken tot slechts één centrale plek (de server) en krijgen alle werkstations (van desktop tot smartphone) slechts een beeld (de virtuele desktop) voorgeschoteld van wat er op de server gebeurt. Zo blijft bedrijfsgevoelige informatie altijd achter op de centrale server en hoef je je niet langer druk te maken over het beheer van allerlei afzonderlijke apparaten.

De belangrijkste programmatuur op de markt voor VDI is: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V en Citrix XenServer.

Cloud Computing

Overigens, de methode die VDI hierboven toepast (thin clients in combinatie met een ‘rich server’), lijkt natuurlijk erg veel op een andere oplossing die de laatste tijd snel aan populariteit wint: cloud computing. Overweeg je dus om je beheer te centraliseren, dan is een overstap naar de cloud ook zeker een optie. De cloud biedt bovendien bijkomende voordelen op het gebied van schaalbaarheid en flexibiliteit.

  • Oorspronkelijk geschreven voor MKB Servicedesk (2012)
  • Auteur: Henk Jansen